UI

مقالات با برچسب:

#

مبانی تجربه کاربری

چگونه با کاربران مصاحبه کنیم؟
جمع‌آوری داده‌های کاربر به منظور تبدیل اون‌ها به اطلاعات کاربردی و مفید یکی از مهم‌ترین‌ها در طراحی تجربه کاربریه. توی این فصل قراره بدونیم چجوری با کاربران مصاحبه کنیم تا به این هدف برسیم.

دسته‌بندی‌ها